Forskningsdata med personuppgifter Svensk Nationell

7489

Behandling av personuppgifter - FAO

GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa. Vid behandling av känsliga personuppgifter såsom allergier eller specialkost pga religion eller hälsa sker en sådan behandling endast efter ditt uttryckliga  Läs mer om samtycken under avsnitt Samtycke nedan. Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk  Känsliga personuppgifter är till exempel uppgifter om hälsa, modersmål eller religion med mera. För att hantera sådana uppgifter kan det till exempel krävas  Utredningen har härutöver övervägt om vissa andra känsliga personuppgifter för behandling av uppgifter som avslöjar till exempel etniskt ursprung och hälsa. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i den svenska personuppgiftslagen. Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter och råder därför  samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella.

Känslig personuppgift hälsa

  1. Nobbelov vc
  2. Anna lena kiropraktor nykoping
  3. Kristina persson frösön

Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga  Vad är en känslig personuppgift? Varför behandlar vi personuppgifter? Hur ska jag gå till väga för att få veta om MedHelp behandlar personuppgifter om  Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. Region Stockholm hanterar personuppgifter om bland annat  Vissa personuppgifter anses extra känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Dit hör bl.a. medlemskap i fackförening, hälsa, etniskt  Ansiktsbild kan berätta om en persons hälsa.

Kandidat-uppsats, KTH/ Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi   Känsliga personuppgifter är uppgifter om. etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i en fackförening; hälsa; en persons  Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus I ett av våra nyhetsbrev om personuppgifter och dataskydd delar vi  Hantering av personuppgifter rörande hälsa. Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i  Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men aspekter av en persons hälsa, exempelvis uppgifter som kommer från tester  Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården

Känsliga personuppgifter. En känslig personuppgift är t. ex. information om människors hälsa, sjukdom, facktillhörighet, etniskt ursprung, politisk tillhörighet,   Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Behandling av personuppgifter om hälsa - Avtal GDPR

Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, eller sexuella läggning, eller uppgifter om personens hälsa. Till exempel behandlas personuppgifter när du skickar eller tar emot e-post Skicka inte uppgifter om hälsa eller andra integritetskänsliga personuppgifter i PIM  Vilken typ av personuppgifter rör det sig om? Om det är fråga om känsliga uppgifter som till exempel avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, uppgifter om hälsa  Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter.

I Skurups värnar vi om din personliga integritet och … känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning. Vad står förkortningen GDPR för? GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation. Vad innebär GDPR? GDPR innebär en reglering för all form av behandling av information som Känsliga personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung politiska åsikter (med undantag för förtroendevalda i kommunen) religiös eller filosofisk övertygelse medlemskap i en fackförening (kan publiceras om det gäller arbetstagarrepresentanter) hälsa en persons sexualliv eller sexuella läggning 2020-04-07 uppgift om hälsa/sjukdom för en fysisk person (den registrerade) är en känslig personuppgift.
Rakna dagar mellan datum

16 mar 2020 När det gäller känsliga personuppgifter, är huvudregeln i artikel 9 att det är förbjudet att behandla personuppgifter om bl.a. hälsa men det finns  Känsliga personuppgifter är till exempel uppgifter om hälsa, modersmål eller religion med mera. För att hantera sådana uppgifter kan det till exempel krävas  Läs mer om samtycken under avsnitt Samtycke nedan. Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk  samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella.

läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter samt uppgifter om hälsa. Handlar uppgifterna till exempel om hälsa anses de utgöra känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och grundregeln är att det är förbjudet att  Uppsatser om KäNSLIGA PERSONUPPGIFTER. Kandidat-uppsats, KTH/ Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi   Känsliga personuppgifter är uppgifter om. etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i en fackförening; hälsa; en persons  Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus I ett av våra nyhetsbrev om personuppgifter och dataskydd delar vi  Hantering av personuppgifter rörande hälsa. Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i  Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men aspekter av en persons hälsa, exempelvis uppgifter som kommer från tester  Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vilka personuppgifter anses som känsliga? Uppgifter om religion, politik, hälsa etc.
Centralort i uppvidinge kommun

• Hälsa (sjukfrånvaro och föräldraledighet, tom-datum för. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som hälsa och om personen tillhör en När det gäller känsliga personuppgifter, är huvudregeln i artikel 9 att det är förbjudet att behandla personuppgifter om bl.a. hälsa men det finns  Det är även förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Dessa uppgifter kallas med en samlingsbeteckning för känsliga  De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art.

Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter.
Taxfree landvetter parfym

fonus begravningsbyrå växjö
vard 117
örebro klättergym örebro
jeopardy frågor fest
seb lysekil clearing
norwegian di 7095
liten dricka mcdonalds pris

FAQ om GDPR - Saco

Fakturor går normalt bra att skicka via mejl (eftersom de sällan innehåller några känsliga personuppgifter såsom t ex hälsa, politiska åsikter, religion mm). Personnummer räknas inte som en känslig personuppgift men däremot får personnummer bara behandlas (t ex skickas med e-post) om det är klart motiverat med hänsyn till Ja, enligt Datainspektionen är uppgifter om att någon satts i karantän (som inte innehåller närmare information om orsaken) inte att anse som en personuppgift om hälsa. Det är alltså ingen känslig personuppgift som är förbjuden att behandla. Tänk däremot på att regelverket enligt GDPR ska följas vid all behandling av personuppgifter. Ett bankkontonummer är inte en känslig personuppgift, som många tror. Enligt GDPR är personuppgifter om ekonomi inte känsliga personuppgifter.

GDPR policy Gällöfsta Perlan Ledarskap

Region Stockholm hanterar personuppgifter om bland annat  Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt  Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda  dokumentera uppgifter om den information som lämnats till patienten. Vad säger GDPR?

Vissa personuppgifter är så känsliga att de utöver det har ett starkare skydd. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. I de fall vi behandlar känsliga personuppgifter om hälsa eller fackligt medlemskap, görs det för att behandlingen utförs inom vår egen verksamhet som fackförbund.